گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسب|30011509|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق با روش های مناسبرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 29

فهرست مطالب

چکیده

نکات کلیدی

مقدمه

بيان مسـئله

اهداف گزارش تخصصی

هدف اصلی

اهداف فرعی

مقایسه با شاخص

جمع آوری اطلاعات

1 مشاهده

2 – بررسی مواردی که باعث حواس پرتی هنرجویان می شد .

3 مصاحبه با والدین هنرجویان

4 – مصاحبه با همکاران دیگر

5 – مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی

تعریف تمرکز حواس

منشاء حواس پرتي

1آمادگي براي مطالعه

2داشتن علاقه به مطالعه

3 تعيين زمان و مكان مطالعه

4 يادبگير كه بگويي «نه»

5 ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت

6 طرح سئوال

7 آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري

تند خواني

عبارت خواني

خواندن اجمالي

خواندن تجسسي

8 جديت در مطالعه

9 استفاده از راهنما

10 خط كشيدن زير مطالب مهم

11 ياداشت برداري هنگام مطالعه

تجزیه تحلیل داده ها

راه حـل هـاي پيشـنهادي

اعتبار دادن به راه حل ها

اجـراي راه حـل هـا

ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )

1 – مشاهده

2 – مصاحبه با والدین

نقاط ضعف اجرای طرح

نتیجه گیری

پيشنهادا ت

برخي راه‌هاي افزايش دقّت و تمرکز حواس در هنرجویان

منابع و ماخذ