گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب|30011516|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسبرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 27

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه (بیان و طرح موضوع )

بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود

اهداف گزارش تخصصی

هدف اصلی

اهداف فرعی

مقایسه با شاخص

جمع آوری اطلاعات

جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94

ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح

نمونه ی اول

مورد دوم

شرح درگیری

پرسشنامه

۱ بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که شامل سه سطح می باشد.

الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه

ب) بهبود رفتار در سطح کلاس

ج) بهبود رفتار در سطح فرد

۲ بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی

3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان

4 بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

پیشینه علمی پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته ها

ارائه راه حل موقت

اجرای راه حل

۱جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی

۲بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

۳ بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان

۴نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب

ارزیابی بعد از اجرای طرح

نقاط قوت اجرای طرح

نقاط ضعف

توضیحات بیشتر

● زنگ‌های کوتاه تفریح

● زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟

● اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح

۱) زنگ تفریح اول

۲) زنگ تفریح دوم

۳) زنگ تفریح سوم

● سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟

●نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع