گزارش تخصصی دبیر تفکر و سبک زندگی چگونه دانش آموزان را در درس تفکر و سبک زندگی به مطالعه و آشنایی

مطالب دیگر:
📃دانلود پاورپوینت در مورد تدريس اعضاي تيم .📃دانلود پاورپوینت در مورد روش مبا حثه اي ( بحث گروهي ) .📃دانلود پاورپوینت در مورد روش بديعه پردازي .📃دانلود پاورپوینت در مورد روش حل مسئله .📃دانلود پاورپوینت در مورد دريافت مفاهيم .📃دانلود پاورپوینت در مورد روش تدریس سخنرانی .📃دانلود پاورپوینت در مورد راه های تشخیص ترکیبات وصفی و اضافی .📃دانلود پاورپیونت در مورد روش تدريس رياضي سوم ابتدايي .📃دانلود پاورپوینت در مورد روشهای یاددهی یادگیری درس ریاضی .📃دانلود پاورپوینت در مورد دوره آموزشی فارسی پنجم .📃دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان .📃دانلود پاورپوینت ریاضی اول دبستان .📃دانلود پاورپوینت در مورد زبان آموزی کلاس اوّل خوا .📃دانلود پاورپوینت زبان آموزی کلاس اوّل آموزش استثناء ←-ُو .📃دانلود پاورپوینت دانستنی های زبان شناسی فارسی برای آموزگاران کلاس اوّل .📃دانلود پاورپوینت جلسات پیشنهادی تدریس یک درس فارسی .📃دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان .📃دانلود پاورپوینت در مورد یک فعالیت جالب .📃دانلود پاورپوینت در مورد زیرساخت های جزء .📃دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی کلاس پنجم ساده کردن کسر .
گزارش تخصصی دبیر تفکر و سبک زندگی چگونه دانش آموزان را در درس تفکر و سبک زندگی به مطالعه و آشنایی با روش زندگی شهدا علاقمند نمایم|30011519|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی دبیر تفکر و سبک زندگی چگونه دانش آموزان را در درس تفکر و سبک زندگی به مطالعه و آشناییرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 30

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهداف گزارش

هدف اصلی

اهداف فرعی

مقایسه با شاخص

ارزیابی از وضع موجود

شاخص های کمی و کیفی وضعیت موجود

جدول شماره 1 جدول درصدفراوانی علاقمندی دانش آموزان به برگزاری انواع مسابقات طبق سوال اول نظر سنجی شماره 1 در مهر ماه

جدول شماره 2 جدول درصدفراوانی علاقمندی دانش آموزان به انواع موضوعات تابلو اعلانات طبق سوال دوم نظر سنجی شماره 1 در مهر ماه

گرد آوری داده ها و اطلاعات جهت شناسائی عوامل موثر بر ایجاد مساله

الف. پرسشنامه

ب. مصاحبه

ج. مطالعه

تجزیهوتحلیلوتفسیر داده‌ها جهت شناسایی عوامل موثر بر مساله

ادبیات موضوع

الف. پیشینه نظری

ب.پیشینه عملی

راه حل‌های پیشنهادی

اجرای راه حلهای انتخابی

اعتبار بخشی به راه حل ها

اجرای راه حل ها

راه حل اول

11تعامل با همکاران شاغل در آموزشگاه

12 افزایش آگاهی همکاران در زمینه سبک زندگی شهدا

13تعامل با اولیا

مشارکت و نقادی همکاران

اصلاح، تعدیل و تغییرات لازم در اجرای راه حلها

راه حل دوم

21 برپایی نمایشگاه هفته پژوهش با موضوع نوجوان دیروز، امروز، فردا

22 تابلوی دائمی شهدا

شکل کامل شده این طرح به این صورت می باشد

23 برگزاری مسابقه کتابخوانی(خلاصه نویسی کتاب) و روزنامه نویسی

24تجهیز کتابخانه مدرسه به کتابهایی با موضوع سبک زندگی شهدا و دفاع مقدس

25 برگزاری نمایشگاه کتاب

26 شناسایی و معرفی شهدا و جانبازان نزدیک به دانش آموزان

28 دعوت از شهدای زنده

2 –9 برگزاری مراسم ختم قرآن هدیه به روح مطهر شهدا و امام شهیدان

نظارت بر اجرای راه حل

اصلاح، تعدیل و تغییرات لازم در اجرای راه حلها

ارزیابی بعد از اجرای طرح

شاخص های کمی و کیفی وضعیت مطلوب (نقاط قوت طرح )

جدول شماره 3 جدول درصدفراوانی علاقمندی دانش آموزان به موضوعات دفاع مقدس و شهدا بر اساس نظر سنجی شماره 2

نقاط ضعف

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع