گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه ح

گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب|30011520|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 26

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهداف

هدف کلی

اهداف جزئی

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )

2 – بررسی میزان آگاهی والدین از فضای مجازی و اینترنت

سوالات پرسشنامه از والدین

3 میزان دسترسی به رایانه و تلفن همراه و اینترنت خانگی

4 سنجش استفاده از اینترنت و فضای مجازی در دانش آموزان

ادبیات نظری

مزایا و معایب اینترنت برای نوجوانان

مزایای استفاده از اینترنت

معایب استفاده از اینترنت

پیشینه ی پژوهش

الف) مبانی نظری

ب) پیشینه ی علمی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

ارائه راه حل های پیشنهادی

اقداماتی که به عهده والدین می باشد

اقداماتی که بر عهده مربیان و معلمان و مشاور می باشد

انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا

اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی (ارزیابی بعد از اجرای طرح )

نظارت بر اجرای راه حل ها

پیشنهاد بنده

به والدین توصیه می شود

نقاط قوت طرح

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست و منابع