گزارش تخصصی مدیر مدرسه افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی با روش های مناسب آم

گزارش تخصصی مدیر مدرسه افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی , پرورشی و عمرانی با روش های مناسب آموزشگاه فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش,تعداد صفحات 28,,,,فهرست مطالب,چکیده,,مقدمه,بیان مسئله,ارزیاب ی از وضع موجود,اهداف گزارش تخصص,,,|30011523|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی مدیر مدرسه افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی با روش های مناسب آمرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 28

فهرست مطالب

چکیده

.مقدمه

بیان مسئله

ارزیاب ی از وضع موجود

اهداف گزارش تخصصی

هدف اصلی

اهداف جزئی

مقایسه با شاخص

راه حلهای ارائه شده برای حل مسئله

روشهای انتخاب شده و چرایی آنها

توصیف اقدامات انجام شده پس از تصمیم گیری

ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )

کاستی های جلب مشارکت مردمی را در عوامل ذیل می توان یافت

روش های پیشنهادی برای جلب مشارکت

راههای گسترش مشارکت اولیاء و مربیان

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه

روش های برقراری ارتباط میان خانه و مدرسه

همکاری خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان

همکاری خانه و مدرسه در امور رفتاری دانش آموزان

موانع مشارکت اولیا در مدرسه

موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه

موانع مشارکت از سوی اولیا

راهکارهای افزایش مشارکت اولیا در مدرسه

نقاط ضعف

نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع