گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق

مطالب دیگر:
گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق|30011525|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویقرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 24

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تعريف تبيين واژه هاي كليدي

بيان مسأله و توصيف وضعيت موجود

اهداف گزارش تخصصی

هدف اصلی

اهداف فرعی

مقایسه با شاخص

جمع آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق

الف) مبانی نظری

ب) پیشینه‌ی عملی

اهميت و ضرورت حل مشكل

اقدامات راه حل هاي پيشنهادي

یافتن راه حل مناسب

اجرای راه حل های انتخاب شده

ارزیابی نتایج بدست آمده

ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت طرح )

نقاط ضعف

ارزيابي نتايج

نتیجه‌گیری

ارائه پيشنهادات

پيشنهاد به همكاران

پيشنهاد به اوليا

پيشنهاد به مديرمدرسه

فهرست منابع